ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები

ჭკვიანი კამერები,
ვიდეო ანალიტიკა, ჩამწერი მოწყობილობები

IT ინფრასტრუქტურა

შემნახველი მასივები,
სერვერები,ჰიპერკონვერგენტული სისტემები

კიბერუსაფრთხოების სისტემები

კომპიუტერული ქსელის დამცავი (NGFW),ვებ-აპლიკაციების დამცავი (WAF),Endpoint Security,SIEM,Secure Web Gateway

მონაცემთა დამუშავების ცენტრები

პრეციზიული გაგრილების სისტემები, გენერატორები,უწყვეტი კვების სისტემები (UPS), დაშვების სისტემები

ქსელური გადაწყვეტილებები


კომუტატორები(switch),
მარშრუტიზატორები(Router),
უკაბელო წვდომის წერტილები(AP)

სერვისები

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მოვლა-პატრონობა, IT აუდიტი,პრეციზიული გაგრილების სისტემების მოვლა-პატრონობა,უწყვეტი კვების სისტემების მოვლა-პატრონობის მომსახურეობა