ჩვენს შესახებ

"დელტა კონსალტინგი" - თქვენი ბიზნესის საუკეთესო IT გადაწყვეტილებებისთვის!

ჩვენი მთავარი მიზანი - უახლესი ტექნოლოგიების გამუდმებული მონიტორინგი და თანამედროვე IT ინფრასტრუქტურის დანეგვაა, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და ბიზნესის შეუფერხებლად მუშაობისთვის.

კომპანია "დელტა კონსალტინგი" ერთ-ერთი წამყვანი სისტემური ინტეგრატორია საქართველოში. ჩვენ ვთანამშრომლობთ ყველა მოწინავე საერთაშორისო ბრენდთან საინფორმაციო ტექნოლოგიების დარგში.

მეტის ნახვა
დელტა კონსალტინგი

გადაწყვეტილებები


ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები

ჭკვიანი კამერები,
ვიდეო ანალიტიკა, ჩამწერი მოწყობილობები

IT ინფრასტრუქტურა

შემნახველი მასივები,
სერვერები,ჰიპერკონვერგენტული სისტემები(HIC),DevOps

კიბერუსაფრთხოების სისტემები

კომპიუტერული ქსელის დამცავი (NGFW),ვებ-აპლიკაციების დამცავი (WAF),Endpoint Security,SIEM,Secure Web Gateway

მონაცემთა დამუშავების ცენტრები

პრეციზიული გაგრილების სისტემები, გენერატორები,უწყვეტი კვების სისტემები (UPS), დაშვების სისტემები

ქსელური გადაწყვეტილებები


კომუტატორები(switch),
მარშრუტიზატორები(Router),
უკაბელო წვდომის წერტილები(AP)

სერვისები

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მოვლა-პატრონობა, IT აუდიტი,პრეციზიული გაგრილების სისტემების მოვლა-პატრონობა,უწყვეტი კვების სისტემების მოვლა-პატრონობის მომსახურება

პარტნიორები

Lenovo
Cisco
Dell
F5
Stulz
Milstone
Mileslight
Sophos
Cambium
Room Alert
Teltonika
JUNIPER
PELCO
Dahua
F5
ServersCheck
Red Hat
VmWare